Sprawdziłeś firmę w KRS?

Zobacz, czy jest dopisana do Krajowego Rejestru Długów!

Zostaw numer, a nasz konsultant oddzwoni do Ciebie.

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty podmiotów z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa). Administratorami Państwa danych są współadministratorzy: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Kaczmarski Group sp. j. Kaczmarski Inkasso sp. j., Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. z siedzibami we Wrocławiu i adresem: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław (dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@kaczmarskigroup.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu współadministratorów, tj.: promowanie produktów i usług współadministratorów, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec współadministratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Konsultant

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

71 785 03 73

poniedziałek - piątek | 7:00 - 19:00