A czy Ty
już sprawdziłeś siebie w bazie KRD BIG S.A.?
Skutkiem dopisania Twojej firmy do KRD mogą być, m.in.:
  • trudności z uzyskaniem np. pożyczki lub leasingu
  • obniżenie oceny Analizy Wiarygodności Płatniczej Twojej firmy
  • odmowa współpracy ze strony kontrahenta
SPRAWDŹ SWÓJ SCORING
I CZY JESTEŚ DOPISANY DO KRD
ZADZWOŃ
lub
wypełnij formularz
ODDZWONIMY DO CIEBIE W 15 minut!
+48
Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Kaczmarski Inkasso sp. j., Kaczmarski Group sp. j. i Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. z siedzibami we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty zgoda nie zostanie odwołana, a w razie odwołania zgody, wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń jakie wobec administratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą i do czasu ich przedawnienia. Dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, prawo usunięcia danych, prawo ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełny zakres informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się na: kaczmarskigroup.pl/do.
Dzięki współpracy z KRD dowiesz się
Czy wpisano Twoją firmę do Krajowego Rejestru Długów
Jaką ocenę Analizy Wiarygodności Płatniczej ma Twoja firma
Ile razy i kto pobrał informacje na temat Twojej firmy
Jaki scoring posiadasz?
Najwyższy z oceną A czy najniższy H, który świadczy o wpisie do bazy dłużników KRD?
Firma posiada najwyższą ocenę
Najwyższy scoring oznacza niskie ryzyko dopisania do bazy dłużników KRD BIG S.A.

Pobierz raport i zobacz wszystkie informacje, które pomogą Ci podjąć bardziej świadomą decyzję w wyborze partnerów biznesowych.
Firma posiada najniższą ocenę
Im niższa ocena scoringu tym wyższe prawdopodobieństwo dopisania firmy do rejestru dłużników KRD BIG S.A.

Najniższa ocena H oznacza, że sprawdzana firma figuruje już jako dłużnik w rejestrze.
Bądź na bieżąco!
Włącz dodatkowe powiadomienia (sms, email) dostępne 24h/7.
O jakich zdarzeniach Cię poinformujemy?
o tym, że ktoś weryfikował Twój NIP
o zmianie statusu, tj. sytuacji dopisania Cię jako dłużnika bądź usunięcia wpisu
o każdej aktualizacji danych (zarówno tych negatywnych, jak i pozytywnych)
Co godzinę ponad 1000 firm
pyta w KRD BIG S.A. o swoich klientów
Sprawdź Teraz
Scoring to Analiza Wiarygodności Płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem przeprowadzana na zlecenie Klienta przez KRD BIG S.A. na podstawie artykułu 31a ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jego wynik to prawdopodobieństwo dopisania negatywnej informacji gospodarczej o firmie do rejestru KRD BIG S.A. Wynik scoringu należy traktować jako wskazówkę w procesie decyzyjnym - nie stanowi on gwarancji wiarygodności podmiotu ani rekomendacji KRD BIG S.A. co do współpracy z weryfikowaną firmą.
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości