Wybieram firmy
z zielonym
scoringiem, a Ty?
Nie czekaj!
Sprawdź!
Sprawdź firmy, z którymi współpracujesz
ZADZWOŃ
lub
Wypełnij formularz
Oddzwonimy w 15 minut!
+48
Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Kaczmarski Inkasso sp. j., Kaczmarski Group sp. j. i Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. z siedzibami we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty zgoda nie zostanie odwołana, a w razie odwołania zgody, wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń jakie wobec administratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą i do czasu ich przedawnienia. Dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, prawo usunięcia danych, prawo ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełny zakres informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się na: kaczmarskigroup.pl/do.
Wiele firm traci pieniądze przez
nierzetelnych płatników!
Oceń już dziś,
z kim współpracujesz!
Zamów raport i weryfikuj firmy:
  • Dowiedz się, czy są dopisani do bazy KRD BIG S.A.
  • Poznaj ich scoring
Firma posiada najwyższą ocenę
Najwyższy scoring oznacza niskie ryzyko dopisania do bazy dłużników KRD BIG S.A.

Pobierz raport i zobacz wszystkie informacje, które pomogą Ci podjąć bardziej świadomą decyzję w wyborze partnerów biznesowych.
Firma posiada najniższą ocenę
Im niższa ocena scoringu tym wyższe prawdopodobieństwo dopisania firmy do rejestru dłużników KRD BIG S.A.

Najniższa ocena H oznacza, że sprawdzana firma figuruje już jako dłużnik w rejestrze.
Zamów i otrzymaj
scoring
  • W formie czytelnego raportu
  • Dla dowolnej firmy w Polsce
  • Nowoczesna technologia oparta na AI
Co godzinę ponad 1000 firm
pyta w KRD BIG S.A. o swoich klientów
Sprawdź Teraz
Sprawdzaj łatwo i wygodnie.
W aplikacji KRD
informacje o firmach
masz od ręki!
Scoring to analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem przeprowadzana na zlecenie Klienta przez KRD BIG S.A. na podstawie artykułu 31a ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jego wynik to prawdopodobieństwo dopisania negatywnej informacji gospodarczej o firmie do rejestru KRD BIG S.A. Wynik scoringu należy traktować jako wskazówkę w procesie decyzyjnym - nie stanowi on gwarancji wiarygodności podmiotu ani rekomendacji KRD BIG S.A. co do współpracy z weryfikowaną firmą.
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości