Pomoc Konsultanta Telefonicznego

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług Krajowego Rejestru Długów BIG SA, prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

Zdjęcie kobiety

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi Państwa zgłoszenia. Administratorem Państwa danych jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu administratora, tj.: obsługa Państwa zgłoszenia. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi Państwa zgłoszenia, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Kaczmarski (kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.