Krajowy Rejestr Długów

Znowu kolejny Klient nie zapłacił
Ci faktury?

Nie masz na ZUS, Urząd Skarbowy
czy leasing?

Boisz się, że za chwilę będziesz
przez niego zamykać biznes?

Dopisz GO do KRD BIG SA!

Teraz może ON nie dostanie kredytu lub umowy na telefon!

Utrudnij MU funkcjonowanie na rynku i zmobilizuj do spłaty!

To skuteczny sposób na odzyskanie należności!

Wypełnij formularz

lub zadzwoń 71 773 60 11

Współadministratorami, Pana/Pani danych osobowych, są Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Kaczmarski Inkasso sp.j., Kaczmarski Group sp.j. i Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. z siedzibami we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty zgoda nie zostanie odwołana, a w razie odwołania zgody, wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń jakie wobec administratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą i do czasu ich przedawnienia. Dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, prawo usunięcia danych, prawo ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełny zakres informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się na : kaczmarskigroup.pl/do

Z nami jesteś bezpieczny!